NLW logo LlGC

Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Mewngofnodi

The National Library of Wales: Logging in


Trwy fewngofnodi, byddwch chi'n gallu:

Am fwy o fanylion am yr hyn y ceir mynediad ato a sut, ewch i'n gwefan.

RHYBUDD: Os ar gyfrifiadur sy'n cael ei rannu, rhaid cau'r porwr er mwyn atal eraill rhag cael mynediad i'ch cyfrif.

After logging in, you will be able to:

For more details on what you can access and how, visit our website.

WARNING: If using a shared computer, close the browser when finished to keep others from using your account.